USPEŠNE ŽENE KOSTOLCA

„Uspešne žene Kostolca“ (ili skrećeno “Žene”) je udruženje koje je kao neformalna grupa osnovano u aprilu  2018. a zvanično  registrovano u martu 2019. godine.

Organizovale smo se sa ciljem da:

 – Se botimo za prava žena i dece;

– Damo doprinos u kreiranju uslova za nultu toleranciju na nasilje;

-Promovišemo ženski aktivizam;

-Pružimo podršku deci sa razvojnim poteškoćama i ukažemo na potrebu omogućavanja jednakih šansi i razvoja svesti o odgovornosti koje porodica i društvo ima prema njima.

 

Mi  smo aktivistička organizacija koja potstiče sve aktere na društvenu odgovornost i ukazujemo na težak položaj žena u Srbiji. Našu grupu čine isključivo žene koje u feminizmu vide mogućnost osnaživanja i borbe protiv svih predrasuda i diskriminacije žena na osnovu pola i roda.

 

Imamo dugogodišnje iskustvo u NVO sektoru, i to u različitim oblastima ljudskih i manjinskih prava. Naša mala grupa svakim danom je sve veća i jača, priključuju nam se  volonterke i aktiviskinje koje žele da Kostolac postane moderna opština u kojoj se poštuju ljudska prava, a dobrodošle su sve žene koje žele da se njihov glas čuje.

Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama smo organizovale brojne tribine, ulične perormanse, razgovarališta, radio emisije, okrugle stolove, festivale, itd.

Svake godine obeležavamo Međunarodni  dan dečijih prava, kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Medjunarodni dan borbe protiv femicida i Dan sećanja na žrtve  femicida, Međunarodni dan žena, Svetski dan Roma i Romkinja, kao i  Mesec ženskogromskog aktivizma.

 

Članice smo: Ženske romske mreže, Mreže Ujedinjene Romknje potiv nasilja, a deo smo i  lokalne akcione grupe Kostolac, koja u okviru programa Saveta Evrope ROMACTED, ima za cilj da osnaži građane za pokretanje građanskih inicijativa za rešavanja prioritetnih problema u zajednici.

Kontakt:

e.mail: cokic80@gmail.com

Tel: 065 32 34 950