Javno slušanje na temu „Svako dete ima pravo na detinjstvo, zaustavimo dečje brakove!”

Javno slušanje Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Narodne skupštine Republike Srbije je održano u Domu Narodne skupštine, 5. aprila,  u susret Međunarodnom danu Roma i Romkinja, na inicijativu Romke ženske mreže.

Skup je otvorio predsednik Odbora, dr Muamer Bačevac, koji se zahvalio Romskoj ženskoj mreži Srbije na inicijativi za održavanje ovog događaja. Pored narodnih poslanika i poslanica, skupu su prisustvovali i predstavnice/i nadležnih ministarstava, nezavisnih državnih organa, organizacija civilnog društava i međunarodnih organizacija, kao i članice  ženskih romskih organizacija i Romske ženske mreže.

Dr Bačevac je naglasio da je obaveza države i njenih institucija da posebnu pažnju posvete deci i sprečavanju štetnih praksi koje dovode do prekida obrazovanja i negativno utičuna zdravlje dece, naročito devojčica i čine ih ranjivim, pre svega kada je reč o nasilju, diskriminaciji i zlostavljanju. Jedan  od najvećih problema to što se na dečje brakove gleda kao na vrstu običaja kod romske populacije i da se takvo shvatanje često oslikava i kroz rad institucija.

Prisutnima su se obratili i Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja je istakla da se Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Vlade Republike Srbije,  aktivno priključilo Nacionalnoj koaliciji za ukidanje dečjih brakova, kao i prof. dr Rejhan Kurtović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Zaštitnik građana, mr Zoran Pašalić. Đurđa Janićijević, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, je navela da institucija povverenika od samog početka rada ukazuje na važnost prevencije sklapanja dečjih brakova, kako u svojim redovnim godišnjim izveštajima o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti, tako i u posebnom Izveštaju Poverenika o diskriminaciji dece koji je objavljen u decembru 2021. godine i predstavljen Narodnoj skupštini. Navela je i da su dečiji brakovi posledica brojnih strukturalnih problema zajednice, niskog životnog standarda, nepristupačnosti obrazovanja i socijalne isključenosti, a da nije retkost da ovakav brak prestavlja pokušaj bekstva iz jedne socijalno ugrožene sredine u drugu.

Direktorka Trag fondacije, Biljana Dakić Đorđević, je naglasila da rani dečji brakovi predstavljaju ozbiljnu povredu prava devojčica i dečaka, te da se u tom slučaju može govoriti i o trgovini ljudima. Ona je istakla da je u proteklom periodu romska zajednica učinila krupne korake u rešavanju ovog problema, naročito usvojanjem Deklaracije  o ukidanju dečjih brakova od strane Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, čime je data  jasna poruka da je dečiji brak kršenje prava deteta i ugrožavanje njihovih života i  budućnosti.

Vesna Dejanović, predstavnica UNICEF je  izrazila je zadovoljstvo što postoji društvena saglasnost oko rešavanja ovog velikog problema, kao što je dečji brak. „Svaki put kada jedna devojčica na takav način stupi u brak, društvo učini jedan korak unazad, jer je propustilo priliku da je zaštiti i da joj omogući da razvije sve svoje potencijale“, rekla je Dejanović. Ona je naglasila da se posledice takvog iskustva ne rešavaju same od sebe, već da traže vreme, posvećenost i koordinaciju celog društva.

U uvodnom delu se ispred Romske ženske mreže Srbije obratila Slavica Vasić Mitrović,  koja je istakla da  je događaj organozovan u okviru kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma, koju Romska ženska mreža oeganizuje od 2010. godine, u periodu od 8. marta do 8. aprila svake godine. U tom periodu se članice Mreže okupljaju oko zajedničkog cilja, podizanja vidljivosti Roma u društvu. Ovogodišnja kampanja je usmerena na ukidanje negativne društvene pojave dečjih brakova koji su prisutni i u romskoj zajednici. Ponovila je da je prema podacima UNICEF svaka druga devojčica stupila u brak pre 18. godine. S tim u vezi, RŽM su realizovale više sastanka sa lokalnim samoupravama u cilju prevencije dečjih brakova u lokalnoj zajednici.

U nastavku je usledila panel diskusija na temu: Zaustavimo dečje brakove, u okviru koje su predstavljeni rezultati Romske ženske mreže o dečjim brakovima, urađenom tokom 2021. godine. Rezultate istraživanja je predstavila Marina Simeunović, članica Romske ženske mreže. Nakon toga su predstavljene inicijative za izmenu normativno-pravnih akata u Republici Srbiji, od strane Gordane Stevnović Govedarica, pravne ekspertkinje i saradnice Romske ženske mreže.

Nakon izlaganja narodne poslanice Nataše Tasić Knežević, usledilo je predstavljanje uloge nadleđnih ministarstava i institucija u prevenciji dečijih brakova, i to: Dragana Kneževića iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Alise Šajn, zamenie predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Sanje Kljajić, predstavnice Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Na kraju događaja su prisutni dobili priliku  da iznesu komentare i postave pitanja izlagačima/cama. 

Ceo događaj možete da pogledate u nastavku posta.  Pored snimka javnog slušanja, možete pogledati i film na temu dečijih brakova, pod naslovom “Moj put/More drom”,  autorke Dženet Koko, koji je snimljen tokom kampanje Mesec romskog aktivzma 2023. godine a čiji su delovi prikazani i na samom događaju.