Centar za razvoj romske zajednice "Amaro drom"

Centar za razvoj romske zajednice „Amaro Drom” je registrovan 2011. godine.

Misija organizacije je unapređenje položaja Romkinja, obrazovanje romske zajednice, emancipacija i integracija mladih.

 

Najviše delujemo u oblasti obrazovanja, gde sprovodimo sledeće aktivnosti:

-Rad sa decom u podizanju motivacije za dalje obrazovanje na svim nivoima obrazovnog procesa (predškolski, osnovni, srednjoškolski);

-Podrška omladini kako bi ostali u obrazovnom sistemu, njihovo osnaživanje za negovanje sopstvenog kulturnog identiteta kroz edukativno-kreativne radionice. (svi nivoi obrazovanja uključujući univerzitet);

-Rad sa roditeljima u cilju povećanja njihove motivacije i kompetencija za aktivnije učešće u obrazovanju svoje dece kroz informativno-edukativne radionice;

-Saradnja sa obrazovnim ustanovama u promeni pristupa u radu sa romskim roditeljima i decom i unapređenje kvaliteta obrazovanja romske dece, kao i senzibilizaciju nastavnog osoblja za rad sa marginalizovanim grupama;

-Doprinos unapređenju lokalne inkluzivne obrazovne politike prema Romima i Romkinjama.

Naša organizacija je  u parterstvu sa Opštinom Smederevska Palanka, pokrenula projekat  “EGAL- Education Generation Antidiscrimination Legal”, čiji je cilj ukidanje diskriminacije i podršlu u obrazovanju romskoj deci. Ovaj projekat je finasiran od strane Evropske komisije.

Jedan od naših najvećih uspeha je činjenica da trenutno u obrazovnom procesu na lokalnom nivou ima 17 deteta romsske nacionalnosti, dok je pre osnivanja našeg udruženja u sistemu bilo prosečno samo jedno dete.

Učestvujemo na projektima koji se odnose na primenu zakona o prevenciji rodno zasnovanog nasilja u romskim porodicama. Preko 400 Romkinja iz Smederevske Palanke je informisano o radu institicija koje im mogu pružiti zaštitu od nasilja. Pored toga, veliki broj Romkinja je dobilo edukaciju o civilnom društvu, aktivizmu, značaju učešća na popisima, kao i o kulturi i istoriji romske zajednice.

Konktakt: 

amarodrom2011@gmail.com