Romska ženska mreža Republike Srbije je zahvaljujući podršci OAK i Trag Fondacije, Švajcarske razvojne agencije preko ACT programa i Care International Balkans u 2021.godini bila veoma aktivna i vidljiva....