Trening za  prikupljanje  slučajeva- Dobra praksa u zajednici u borbi protiv dečijih brakova

Rezultati Istraživanje o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji, koje je 2021. godine sprovela RŽM, pokazuju da od 2454 ispitanica koje žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, 49% je maloletno stupila u brak, dok je 45% u brak stupilo između 18. i 25. godine a od toga samo  5% nakon navršenih 25 godina.

RŽM je već prikupila i objavila studije slučajeva sklapanja maloletnih brakova, a sada nastavljamo sa analizom primera dobre prakse kroz  prikupljanje podataka od žena koje nisu stupile u dečiji brak. Rezultati našeg istraživanja ukazuju da značajan broj Romkinja u brak stupa nakon punoledstva, što je značajno za identifikvanjeo životnih okolnosti i socijalnog okruženja koje doprinosi da se ne sklapaju dečiji brakovi.

U cilju prikupljanja sveobuhvanih i  uniformnih informacija i podataka, studije slučaja će na terenu prikupiti aktivstiskinje RŽM, i to kao doprinos kampanji 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, koja traje  od 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja do 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava.

Trening za prikpljanje slučajeva je prošlo 30 aktivistkinja, a održan je u Beogradu 4. i 5.   novembra, kao deo  projekta koji je podržan od Trag fondacije i OAK fondacije, a usmeren je na javno zagovaranje Romske ženske mreže za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji.