Studijska poseta udruženju “Bolja Budućnost” iz Tuzle

Od 18. do 20. aprila 2024. smo boravile u Tuzli, u studijskog poseti Udruženju žena Romkinja “Bolja budućnost”. Ovo udruženje je prva ženska romska NVO u Bosni i Hercegovini, osnovano 2001. godine. Sprovodi socio-ekonomske programe i zagovaranje za ljudska prava, sa fokusom na političku participaciju i  poboljšanje uslova života romske populacije, a naročito  Romkinja.

Pet članica Upravnog odbora i koordinatorka RŽM su u toku posete održale sastanak sa stručnom savetnicom za saradnju sa neprofitnim organizacijama i pitanja nacionalnih manjina, Mirelom Vrabac, u zgradi  Gradske uprave Grada Tuzle.  Na ovom sastanku smo predstavile rad naših organizacija iz Romske ženske mreže Srbije a gospođa Vrbac nam je iznela mere lokalne vlasti za poboljšanje položaja Roma i Romkinja, posebno kroz podršku radu romskih organizacija. Ovo je bila  priliku za direktnu komunikaciju i razmatranje ključnih pitanja i izazova sa kojima se Romkinje suočavaju na lokalu.

U  organizaciji Bolja Budućnost smo se sastale sa Selmom Ćosić, Amrom Čašić, Larisom Kovačević i Indirom Bajramović, koje su predstavile rad  udruženja “Bolja budućnost” i način na koji se bore za unapređenje položaja Romkinja, kao i protiv dečijih brakova.

Ocenjeno je da je nasilja nad ženama u Tuzli u visokom procentu , kao i pojava dečijih brakova. Tuzla je prva opština u Bosni i Hercegovini u kojoj je donete presuda protiv roditelja devojčice koji su je prisilno udali.  Naše organizacije dele  zajedničku  borbu protiv stereotipa da su dečiji brakovi deo romske tradicije, kao i da želimo da obnovimo rad Balkanske ženske romske mreže.

Ova studijska poseta predstavlja važan korak za unapređenje položaja Romkinja i borbu protiv dečijih brakova  u regionu, kroz umrežavanje, solidarnost,  razmenu znanja, iskustava i resursa među romskim ženskim organizacijama i aktivistkinjama, kao i promovisanju inkluzivnih politika i praksi.

Više o udruženju “Bolja budućnost” možete pročitati na veb stranici udruženja.