Saopštenje povodom kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma

Romska ženska mreža Srbije je osnovana 2004. godine danas broji 37 romskih ženskih organizacija i inicijativa koje deluju na teritoriji cele zemlje.

Rezultati rada članica Mreže su:

– 18 godina razbijamo predrasude i gradimo bolje društvo;

– Organizovale smo 20 nacionalnih konferencija na teme koje se odnose na unapređenje položaja Romkinja;

– Inicirale smo 6 javnih slušanja u Narodnoj Skupštini Republike Srbije;

– Realizovale smo 150 okruglih stolova sa donosiocima odluka na loklanom nivou;

– Sprovela smo preko 300 uličnih akcija u 35 gradova i opština Srbije;

– Održale smo preko 6.000 radionica na temu prava Romknja;

– Aktivno učestvujemo i pratimo donošenje  i sproviđenje javnih politika;

– U martu 2019. su dve aktivistkinje Romske ženske mreže Srbije dobile nagradu Evropke komisije “Romkinje aktivisktinje – neimenovane heroine“.

Svake godine od 2010. sve članice Romske ženske mreže sprovode kampanju „Mesec romskog ženskog aktivizma“ u periodu od 8. marta do 8. aprila. Do sada smo organizovale javne događaje na nacionalnom nivou i u svojim lokalnim sredinama. Kroz aktivnosti kampanje smo do sada okupljale preko 10.000 ljudi iz romske zajednice i održale smo  preko 600 radionica i javnih tribina u više od 100 romskih naselja; izvodile 7 javnih performansa u različitim gradovima; obeležavale Međunarodni dan borbe protiv rasizma, 21. mart, kao i Međunarodni dan zdravlja, 7. april; inicirale 6 javnih slušanja u Narodnoj skupštini sa temom „Položaj Romkinja u Srbiji“; učestvovale u organizovanju tradicionalnog Osmomartovskog maršu ženskih organizacija, izvodile online kampanje, itd.

Stalan i neposredan rad sa različitim društvenim grupama nam omogućava da prepoznamo i razumemo probleme u ostvarivanju prava Romkinja i načine za njihovo prevazilaženje.

Želimo da ujedinjavanjem iskustava i znanja značajnije doprinesemo sistemskim i društvenim promenama koje su u najboljem interesu Romkinja.

Mreža je posvećena ostvarivanju prava garantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije, Nacionalnim planom akcije za unapređenje položaja žena Republike Srbije i drugim nacionalnim strateškim dokumentima, ostvarivanju Milenijumskih ciljeva razvoja, kao i prava garantovanih  Konvencijom Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena.

Članice mreže smatraju da društveno uključivanje Romkinja u sve segmente društva ima izuzetan značaj za zajednicu koja misli o svojoj budućnosti i da ulaganje u žene predstavlja najsigurniju investiciju za razvoj demokratije. Zbog toga prioritetni zadatak našeg društva treba da bude unapređenje položaja žena – Romkinja, zasnovano na jasnoj i koherentnoj politici, međusektorskoj saradnji uz puno učešće Romkinja, organizacija građanskog društva, inicijativa i pojedinki.

.